Lintulan luostarin kirkon 50-vuotisjuhlan 28.5.2023 ohjelma
28.3.2023
Kristus
Pääsiäisajan keskijuhla
6.5.2023
Lintulan luostarin kirkon 50-vuotisjuhlan 28.5.2023 ohjelma
28.3.2023
Kristus
Pääsiäisajan keskijuhla
6.5.2023
Show all

Ylösnousemus

Arkkimandriitta Andreaksen mietteitä Kristuksen ylösnousemisen juhlan aikana keväällä 2023.

Ylösnousemus

Ylösnousemus tarkoittaa ristiä, kuolemaa ja tuonelaan laskeutumista seurannutta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusta, ja toisaalta hänen toisen tulemisensa, paluunsa, yhteydessä tapahtuvaa kuolleiden ylösnousemusta.


Usko Kristuksen ylösnousemukseen ihmisten alkaessa uskoa, että Kristus on Jumalan lähettämä ja että Jumala on läsnä ja toimii hänessä.


Tämä usko sai sijansa Kristuksen ajan ihmisissä niiden sanojen perusteella, jotka he kuulivat.


He huomasivat, ettei hän puhunut niin kuin muut opettajat, vaan niin kuin se, jolla oli valta. Tämä sama usko kasvoi ihmisten sydämessä niiden tekojen perusteella, joita Kristus teki heidän keskellään. Hän teki hyvää, paransi, etsi elämässä syrjäytettyjä, antoi synnit anteeksi ja tarjosi uuden mahdollisuuden niille, jotka olivat virheitä ja vääriä valintoja tehneet.


Kun ihminen uskoo, että Kristuksen kulkema tie oli Jumalan tie jo ennen hänen kärsimystään, ristinkuolemaansa ja hautaamistaan, hän uskoo ettei tuo tie päättynyt kuolemaan, sillä Jumala on elävien Jumala. Kuolema ei voinut pitää elämän ruhtinasta Jeesusta Kristusta hallussaan, vaan hän voitti kuoleman.


Pääsiäinen herättää ja vahvistaa meissä saman uskon, joka apostoleissa ja mirhantuojanaisissa heräsi: kuolema ei voinut tehdä loppua Kristuksesta. Kristus elää ja myös me saamme elää, kun uskomme häneen.


Ylösnousemus on koko kristillisen uskon perusta. Se kuuluu yhteen ristin kanssa. Nämä muodostavat kokonaisuuden, johon Kristuksen ihmiseksi tuleminen, inkarnaatio tähtäsi. Ylösnousemus on lunastuksen ja sovituksen päätös.


Ylösnousemus on pelastushistoriallinenn ja lopunajallinen, eskatologinen tapahtuma. Ylösnoussut Vapahtaja muuttaa meidän ruumiimme oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan.

Vaikutuksiltaan ja mittavuudeltaan ylösnousemus on rinnastettavissa maailman luomiseen. Se ei koske vain Kristusta itseään, vaan se on kosminen eli koko maailmaa koskeva tapahtuma. Uusi luominen on alkanut.


Hän nousi esikoisena kuolleista. Kristuksen ylösnousemuksesta ovat osallisia häneen uskovat, jotka on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista.Ylösnousemus on kristityn jatkuva ja pysyvä elämän perusta ja voima.


Ylösnousemus on myös kirkon perustus. Kirkko on ylösnousemuksen yhteisö. Pyhässä kasteessa ihminen kuolee ja nousee ylös Kristuksen kanssa. Pyhässä ehtoollisessa hän tulee osalliseksi ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Kristuksesta, tämän ruumiista ja verestä.

Suhde siihen, mikä on ikuista, oleminen yhteydessä sen kanssa, on osallisuutta sen ikuisuuteen. Kristillinen toivo on Jeesuksen Kristuksen toisen tulemisen odottamista. Silloin hän saattaa kaiken kohdalleen. Siihen asti me vaellamme Jumalan kansana kohti kirkkautta.

Oi Sinä suuri ja pyhin Pääsiäiskaritsa Kristus! Oi Viisaus, Jumalan Sana ja Voima! Suo meidän tulla täydellisemmin osallisiksi Sinusta valtakuntasi illattomana päivänä.


Arkkimandriitta Andreas

Comments are closed.