Nunna Kristoduli: HILJAISUUDEN KOSKETUS

Minerva Kustannus Oy, 2012
ISBN 978-952-492-589-1
Painopaikka: Kariston Kirjapaino Oy, Hämeenlinna 2012

”Pyhät isät neuvovat, että on seistävä vartiossa sydämensä portilla, niin että tutkii sinne pyrkiviä ajatuksia. Kaikkea ei pidä päästää sisään!

”Kun ajatuksiaan tutkiessaan törmää hyviin ajatuksiin ja mielen kauniisiin oivalluksiin, ne pitää säilöä sydämen kammioon ja varjella niitä siellä kuin aarretta. Hyvien ajatusten arsenaali on suuri rikkaus, jonka voi kaivaa esiin erilaisissa tilanteissa esimerkiksi kiusausten tai murheiden ahdistaessa. Niitä voi jakaa myös toisten kanssa. Suurta hyväntekeväisyyttä on sisäisten aarteidensa jakaminen toisille tarpeen sitä vaatiessa. Esimerkiksi vertaistukiryhmät toimivat tämän periaatteen varassa: jaetaan ajatuksia, jotka ovat auttaneet selviytymään.

”Rakkaus ja hyvät ajatukset kuuluvat yhteen. Mitä enemmän alkaa ymmärtää ihmisluontoa ja tuntea ihmiskunnan ykseyden, sitä rakkaudellisemmin alkaa suhtautua lajitovereihinsa. Ei ole kärkäs tuomitsemaan vaan viljelee myötätuntoisia ajatuksia toisista.”

Nunna Kristoduli (Anna-Leena Lampi) on filosofian maisteri, kirjailija ja nunna, joka asuu ja tekee työtään Heinävedellä, Lintulan luostarissa. Hän on aiemmin julkaissut mm. kirjat Rukouksen valaisema tie, Sielun lääke, Rukouksen virta ja Sydämen kaipuu sekä yhdessä Suvi-Anne Siimeksen kanssa kirjeenvaihtokirjan Taivas alkaa maasta.

Nunna Kristodulista on tullut kirkkokuntien rajat ylittävä hengellinen äiti ja yksi aikamme merkittävimmistä uskonnollisista kirjoittajista. Hänen kirkkaan raikkaat tekstinsä kutsuvat pysähtymään ja tarkistamaan myös oman elämämme suuntaa.

Loppuunmyyty

Luostarin kirjat Hiljaisuuden kosketus pix OK

Nunna Kristoduli: SYDÄMEN KAIPUU. Hengellinen kasvu ja kilvoitus

Julkaisija: Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostari
Kustantaja: Minerva Kustannus Oy, 2010
ISBN 978-952-492-414-6
Painopaikka: Kariston kirjapaino Oy, Hämeenlinna 2010

”Jumalanäidissä yhdistyvät toisaalta neitseellinen puhtaus, vienous, miettiväisyys, eräänlainen kirkas koskemattomuus ja toisaalta lämmin äidillisyys, voima, turva. Hänen ikoniensa lähellä ja aivan erityisesti niiden, jotka järjelle käsittämättömistä syistä ovat osoittautuneet ihmeitä tekeviksi, voi tuntea juuri tuon turvallisuuden ilmapiirin, sen että asiat ovat hoidossa. Jumalanäiti neuvoo, mitä on tehtävä, antaa tunteen, ettei ole mitään hätää. Jumalanäiti on toivottomien toivo.”

Kirjoituksissaan Nunna Kristoduli johdattaa lukijan ortodoksisen perinteen äärelle. Hän kirjoittaa lämpimästä Neitsyt Mariasta, Jumalanäidistä. Hän pohtii hengellistä kasvua ja kilvoitusta, osoittaa rukouksen eheyttävän voiman ja kuvailee ikonimaalarin roolia pyhän tehtävän täyttäjänä. Myös sairauden ja kuoleman kohtaaminen tulevat osaksi elämää tässä lämpimässä ja lohdullisessa teoksessa.

Nunna Kristodulin syvälliset ja hoitavat tekstit ovat helposti lähestyttävää ja ymmärrettävää puhetta, jolle ortodoksinen perinne antaa vuosisadasta toiseen kestäneen perustan.

Nunna Kristoduli (Anna-Leena Lampi) on filosofian maisteri, kirjailija ja nunna, joka asuu ja tekee työtään Heinävedellä, Lintulan luostarissa. Hän on aiemmin julkaissut mm. kirjat Rukouksen valaisema tie, Sielun lääke ja Rukouksen virta, sekä yhdessä Suvi-Anne Siimeksen kanssa kirjeenvaihtokirjan Taivas alkaa maasta.

Loppuunmyyty

Luostarin kirjat Sydämen kaipuu pix OK

Nunna Kristoduli: RUKOUKSEN VIRTA

Julkaisija: Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostari
Kustantaja: Minerva Kustannus Oy
ISBN 978-952-492-140-4
Painopaikka: Karisto Kirjapaino Oy, Hämeenlinna 2008

Rukouksen virta johdattaa sisälle niihin rikkauksiin, joita ortodoksinen rukousperinne tarjoaa oman aikamme etsivälle ihmiselle. Nunna Kristoduli osoittaa, miten rukous voi tulla osaksi jokapäiväistä arkea ja miten sen elämää eheyttävä vaikutus on avoinna kaikille. Hänen hoitavat ja syvälliset tekstinsä ovat helposti lähestyttävää ja ymmärrettävää puhetta, jolle ortodoksinen perinne antaa vuosisadasta toiseen kestäneen perustan.

”Kun tahtoo keskittyä rukoukseen, on hyvä riisua itsensä kaikista ylimääräisistä ’koristuksista’, asemista ja rooleista, jotka ovat sinänsä välttämättömiä tässä elämässä. Niiden myötä putoavat pois myös niihin liittyvät ajatukset ja huolet, eli sisin hiljenee. Sitten voi asettua olemuksensa herkässä ytimessä kaikista verhoista vapaana sydämessään Jumalan eteen. ‒ ‒ Ehkä jotenkin tällä tavoin me nykyihmisetkin edes joskus saamme kokea jotakin siitä, mistä isät kertovat ‒ tietenkin sillä edellytyksellä, että toimimme nöyryyden ja katumuksen hengessä”

Loppuunmyyty

Luostarin kirjat Sielun virta pix 800-

Nunna Kristoduli: SIELUN LÄÄKE. Luostarien vuosisataista viisautta

Nunna Kristoduli
Julkaisija: Lintulan Pyhän Kolminaisuuden Luostari
Minerva Kustannus Oy, Helsinki 2007
ISBN 978-952-492-033-9
Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2007

Sielun lääke on kirja nykyajan kiireen ja stressin uuvuttamalle ihmiselle, joka kaipaa uutta rohkeutta elämäänsä. Nunna Kristodulin teksteistä huokuu syvä myötätunto nykyihmisen kuluttavaa elämää kohtaan. Hän etsii vuosituhantisesta ortodoksisesta perinteestä lääkettä, joka ravitsisi ahtaalle ajettua sielua. Kirja koskettaa syvältä aikamme etsivää ihmistä.

Loppuunmyyty

Luostarin kirjat  Sielun lääke pix OK

Nunna Kristoduli: RUKOUKSEN VALAISEMA TIE

Kirjastudio
Julkaisija: Lintulan Pyhän Kolminaisuuden Luostari
ISBN 952-482-004-8
Painopaikka: Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2005

”Olennainen asia sisäisen tasapainomme kannalta on, että tunnemme elämällämme olevan tarkoituksen. Ei ole niin väliä, onko elämämme helppoa ja mukavaa vai täynnä vaikeuksia ja koettelemuksia – pääasia on, että koemme, että sillä on jokin tarkoitus.”

Nunna Kristoduli kirjoittaa kirkkaan oivaltavasti nykyihmisen etsinnästä ja ortodoksisen perinteen siihen tarjoamista vastauksista: rukouksesta, hengellisestä ohjauksesta ja aktiivisesta antautumisesta Jumalan tahtoon. Vuosituhantinen ortodoksinen perinne antaa hänen ajatuksilleen vankan perustan, josta tämän ajan etsivä ihminen löytää yllättäviä ja raikkaita näkökulmia omaan elämäänsä.

Nunna Kristoduli (Anna-Leena Lampi) on filosofian maisteri, kirjailija ja nunna, joka asuu ja tekee työtään Heinävedellä Lintulan luostarissa. Hän on aiemmin kääntänyt mm. seuraavat kirjat: Filokalia (1981-1998), Jumalanäidin puutarha (1985), Jumalallisesta luonnosta osalliseksi (1990) ja Pyhän vuoren vanhus Paisioksen opetuksia (2000). Lisäksi hän on kirjoittanut lastenkirjan Pienet pyhiinvaeltajat (2003).

Loppuunmyyty

Luostarin kirjat Rukouksen valaisema tie pix OK