Tuomiosunnuntaina
7.2.2021
Uudet kirkonkellot Lintulaan
12.5.2021
Tuomiosunnuntaina
7.2.2021
Uudet kirkonkellot Lintulaan
12.5.2021
Show all

Halvaantuneen sunnuntaina

cof

25.4.2021

Johannes 5: 1-15

Kristus nousi kuolleista!

Lammasportin lähellä oli allas. Itseasiassa kaksi allasta. Niitä ovat reunustaneet pylväskäytävät neljältä sivustalta. Viides pylväskäytävä on sijainnut altaiden välissä.

Joissakin käsikirjoituksissa tämän kylpylän nimeksi mainitaan Bethzatha. Sen on ymmärretty tarkoittavan kuohujen taloa. Lähteet syöksivät vettä ajoittain maan uumenista. Ajateltiin ja uskottiin Jumalan enkelien tekevän tätä palvelusta ihmisille.

Bethesdan altaan äärelle kokoontui sairaita, rampoja ja halvaantuneita toivoen paranemista. Heidän joukossaan oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Sairaus oli määritellyt hänen paikkansa ihmisten joukossa, ja se oli tuonut hänet Bethesdan altaalle.

Hän sanoi: ”Minulla ei ole ketään”. Hän kertoo yksinäisyydestään. Hänellä ei ole ketään, joka olisi kiinnostunut hänestä, ei ketään, jolle se mitä hänelle tapahtuu, olisi tärkeää.

Yksinäisyyttä raskaampia taakkoja ei juuri ole. Monet Bethesdan altaalle ihmisiä tuoneista sairauksista on nykyaikana voitettu. Hoidot ovat parantuneet, lääketiede on aivan toista kuin se oli 2000 vuotta sitten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asema on monella tapaa kohentunut.

Mutta yksinäisyys on nyt yhtä kipeää kuin se oli Bethesdan altaalla. Nuoret kokevat kipeää yksinäisyyttä. Se on monesti yksi syrjäytymisen oire tai ulottuvuus. Se on kokemus ulkopuolisuudesta. Samalla tavalla kokee moni vanhus.

Evankeliumi kertoo, että yksinäisyys voidaan voittaa. Kun Jeesus tuli Bethesdan altaalle, hänestä kerrotaan, että hän näki miehen. Yksinkertaisesti Jeesus näki hänet. Mies, jolla ei ollut ketään, jonka ohi kuljettiin ja joka aina ohitettiin, tulikin yllättäen nähdyksi ja huomatuksi.

Jokainen ihminen kaipaa ja tarvitsee sitä, että joku näkee hänet. Siitä syntyy kokemus, etten ole yhdentekevä, pelkkää harmaata massaa, vaan ainutkertainen ihminen, arvokas, tunnistettu. Siitä alkaa yksinäisyyden murtuminen. Bethesdan altaalla mies, jolla ei ole ketään, tulee huomatuksi.

Jeesus ei ainoastaan näe sairasta miestä Bethesdan altaalla vaan kysyy: ”Tahdotko tulla terveeksi?” Kysymyksestä huokuu kunnioitus. Mies tulee paitsi nähdyksi, myös kohdelluksi arvokkaana, ainutkertaisena ihmisenä.

Tahdotko tulla terveeksi? Siinä kosketetaan jotain miehen kaikkein sisintä ja arinta aluetta. Joku kysyy mitä elämältäni pohjimmiltaan toivon tai odotan. Jeesus ei tässä kysy uskosta tai miehen hyvyydestä tai syntisyydestä. Hän näkee koko ihmisen ja sen, mitä ihminen tarvitsee. Yhtä paljon kuin fyysistä terveyttä, ehkä enemmänkin, mies tarvitsi sitä, että hänet nähtiin ja häntä kohdeltiin arvokkaana ihmisenä.

Kysymys ei ollut vain liikuntakyvystä, vaan terveydestä sen syvimmässä, ihmisen koko olemusta, ruumista, sielua ja henkeä koskevassa holistisessa merkityksessä.

Bethzatha, kuohujen talo, on Johanneksen evankeliumissa nyt Bethesda. Se tarkoittaa heprean kielessä armon taloa. Kristuksen kirkko on tarkoitettu olemaan ja kutsuttu olemaan armon talo, Bethesda. Se on täynnä syntiin sairastuneita ihmisiä, jotka on kastettu Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen.

Kirkko on puhdistuksen ja hoidon paikka. Siinä Kristus itse kantaa huolta jokaisesta hoitoonsa ottamasta, antaa synnit anteeksi ja puhdistaa sielun haavat. Hän asettaa meillekin jokaiselle tuon kysymyksen: Tahdotko tulla terveeksi?

Meistä jokainen on armon talon sairas, jota Kristus hoitaa. Samanaikaisesti jokainen meistä on kutsuttu toisten palvelijaksi. Kristus tahtoo, ettei kukaan jää yksin. Hän tahtoo meidän menevän erityisesti niiden luo, jotka tuntevat sydämessään: Minulla ei ole ketään, ja sanovan heillekin: Tule sinäkin mukaan, kuljetaan yhdessä.

Kirkko on, jotta jokainen saisi syntinsä anteeksi ja tulisi armahdetuksi ja voisi toisiakin armahtaa. Tähän pyydämme Kristukselta, kuoleman, pahan ja synnin voittajalta, ylösnousseelta Vapahtajalta rakkautta, voimaa, nöyryyttä ja viisautta.

Arkkimandriitta Andreas

Comments are closed.